Slavonicko | Památky Slavonice a okolí | Muzea, galerie, ateliéry | Gastronomie | Kultura | Informace |
Sport a turistika | Příroda | Zajímavá města a místa v okolí


Zajímavá města a místa na rakouské straně hranice

Dobersberg
Jedná se o přírodní park Podyjí - Thayatal: „Království vodní divočiny, obora s divokými prasaty a obora s daňčí zvěří“. Obec s právem pořádat trhy je poprvé zmiňována v roce 1112 a byla již odedávna důležitým centrem obchodu oblasti na hranici Čechami a Moravou. Obec se do své dnešní velikosti rozrostla počátkem 70. let minulého století a má 12 katastrálních obcí a 1750 obyvatel. Podél meadrující Dyje se rozprostírá přírodní park Podyjí. Za návštěvu stojí Hasičské muzeum a Přírodovědné muzeum na zámku. Početné cyklistické stezky zvou k objevování krajiny. Pro skupiny je k dispozici ubytovna mládeže a stanový tábor.

Sportovní zařízení:
- přírodní koupaliště
- tenisové a volejbalové kurty
- letiště
- střelnice
- krytý bazén
- sjezdovka
- běžkařská trasa

V místě se nachází:
Vlastivědné muzeum a Informační centrum

Zámek
Zámek je renesanční čtyřboká stavba o třech podlažích, v rozích na jihovýchodním rohu je čtyřboká věž s cibulovitou střechou, na západní straně přiléhá k zámku zahrada. Příjezd k zámku je kryt přízemní empírovou stavbou.

Hasičské muzeum
Muzeum nabízí expozici historických přístrojů, uniforem, odznaků, vyznamenání, listin a fotografií znázorňujících minulost obce Dobersberg a Hasičského sboru této obce.

Kostel sv. Lamberta
Farní kostel spolu s farním dvorem byl vybudován po protireformaci. V tehdejší podobě se dochoval do dnešní doby.

Přírodovědecké muzeum
Vědecké informační centrum Přírodního parku, sbírky domácích minerálů, hmyzu, zvířectva a ptactva, geologie, dřeviny, osidlování, zkoumání opuštěných osad, produkty z přírodního parku.

Přírodní park Thayatal
Kanál divoké vody na Staré Dyji, lesní naučná stezka a lesní školka, obora s divokou zvěří, dětská hřiště, pozorování divokých prasat, rybníček u skal, obrovská mraveniště, voliéry pro bažanty, atd. celoročně zdarma.
Více informací naleznete na stránkách: www.naturparke.at

Gastern
V Gastern naleznete jednu z nejzajímavějších pamětihodností v severní části regionu Waldviertel - klenot stavebního umění - opevněný kostel v Kleinzwettlu, který byl postave v polovině 13. století. Gastern leží v půvabné hornaté krajině regionu Waldviertel s nadmořskou výškou 479 až 613 m. Obec pokrývá katastrální obce Frühwärts, Garolden, Gastern, Immenschlag, Kleinmotten, Grünau, Alm a Steinwand, Kleinzwettl, Ruders, Weissenbach a Wiesmaden a je tvořena přibližně 530 domy, vnichž žije 1.375 obyvatel. Hlavní část obce Gastern má přibližně 130 domů a 370 obyvatel.

V místě se nachází:
Opevněný kostel v Kleinzwettlu:
Stavba v s románským jádrem ze 13. století přestavěná kolem roku 1406 v gotickém stylu. Zpustošení na počátku Třicetileté války. Boční oltáře z roku 1615.

Filiální kostel svatých Bartoloměje a Ondřeje ve Weissenbachu:
Kostel z neopracovaných kamenných kvádrů, odrážející přechod od vrcholné k pozdní gotice. Zachovalé plastiky svatých Petra, Pavla a Ondřeje zdobí hlavní barokní oltář.

 

Sport a volný čas:
- Putování po mnoha značených turistických stezkách - mapy obdržíte na obecním úřadu.
- Rybaření
- Tenis
- Koupání v nádherné slunečné krajině v přírodním rybníku v obci Ruders
- Dálkový běh

Karlstein
Město je centrem léčivých bylin.
Karlstein, dřívější působiště bylinkového faráře patera Weidingera, je oblíbeným turistickým cílem. Tisíce výletníků navštíví každoročně centrum "Spolku přátel léčivých bylin" a hledají zde pramen zdraví. Rozsáhlá nabídka v prodejně přírodních produktů, v čajovně a v seminárním centru.

Město je také krajem hodinářů.
Již po dobu 250 let je Karlstein domovem hodinářů. Vedle odborné hodinářské školy s bohatou tradicí, z níž se v průběhu let stalo vyšší technické učiliště, se zde rozvinul průmysl přesného strojírenství na vysoké úrovni, který dává práci mnoha lidem z okolí. Za vidění také stojí muzeum hodin.

Lesní a říční romantika
V Karlsteinu se Dyje začíná zařezávat hlouběji do pahorkatin regionu Waldviertel. Město Karlstein leží v úžlabině, nad ní trůní na příkrých skalách středověký hrad.

Windigsteig
V roce 1281 byl Windigsteig poprvé uveden v historických listinách a v roce 1377 jmenován trhovou obcí.

V místě se nachází:
Kostel Sv. Laurencia
Původně gotický kostel byl několikrát přestavován. Zařízení kostela a obraz Panny Marie z 15. století pochází z poutního kostela „Maria Rafings“ zaniklého v josefínských dobách.

Heudenreichstein
Město Heidenreichstein leží úplně nahoře v regionu Waldviertel blízko hranice s Českou republikou. V historických listinách uvedeno poprvé v r. 1205, město vzniklo pod ochranou mohutného vodního hradu. Cesta časem zpět do minulosti na vás čeká při návštěvě vodního hradu, který patří k nejkrásnějším a nejlépe zachovaným vodním hradům v Rakousku. V Domě rašeliny se dozvíte vše o vzniku rašeliny. Na vlastní kůži ji můžete zažít v přírodním parku Heidenreichsteiner Moor. Zvláštním kulinářským zážitkem pak bude návštěva restaurace v letadle s názvem Magic Jet. Jízda vláčkem po úzkorozchodné koleji vás vrátí zpět na doby na přelomu 19. a 20. století. Rok 2005 je celý ve znamení 800. jubilea. Během celého roku se budou konat různé akce, které s ním souvisejí.

Zámek Meires
Zámek Meires pochází ze 16. stol. a byl sídlem rodu Meiresů. Nyní se konají v prostorách zámku výstavy.

Großschönau
Großschönau leží na severozápad „oblasti nad horou Manhatsberg“ (nadmořská výška 681 m), t.j. ve Waldviertelu , vzdálena 20 km od hlavních měst okresů Gmünd a Zwettl, a je střediskem 13 menších obcí. Návštěvníkovi se nabízí množství pozoruhodných památek: farní kostel (původně románský, přestavěn v gotickém slohu, později i v barokním), malby na hlavním oltáři od známého Martina Johanna zvaného "Kremser Schmidt", farní dvůr ze 17. stol., pranýř, své druhu neobvyklá socha Jana Nepomuckého, hrad Engelstein založený ve 13. stol. rodem Kuenringer a gotický kostel Johannesbergkirche u Harmannsteinu.

Kautzen
První zmínka o obci Kautzen pochází z 12. století.
V místě se nachází:
Domácí muzeum Kautzenu
Nachází se v bývalé poštovní stanici a jedná se o tzv. živé muzeum, což znamená, že jsou zde každou první neděli v měsíci předváděny techniky starých řemesel v dobově zařízených dílnách.

Raabs an der Thaya
Městečko leží v severní části Waldviertelu (Lesní čtvrti) v Dolním Rakousku na soutoku dvou zdrojnic Dyje, Moravské Dyje a Rakouské Dyje. Obec zaujímá plochu 134,65 km², z níž 27,6% je zalesněno.
Tato perla Podyjí tvoří vstupní bránu do Národního parku Thayatal.

V místě se nachází:

Hrad Raabs
Tato obranná stavba byla vystavěna v 11. stol. na místě původní keltské osady, na pozůstatcích kamenných staveb. Dnešní vzhled hradu pochází převážně z doby vlády mocného rodu Puchheimerů (1358 – 1702). Dnes je hrad v soukromém vlastnictví.

Zřícenina Kolmitz
Jedna z největších hradních staveb v Rakousku. Zřícenina je stále přístupná pro veřejnost.
Expozice "Cechy, řemeslo a živnostnictví ve Weikertschlagu", " Od kolébky do hrobu" a"Kříže na cestách“.

Příhraniční muzeum Raabs
Výstava "Historie z půdy", "900 let hradu a města Raabs", dávná a raná historie, zbraně, řemeslo, cechy
„Eibenstein“ je zřícenina hradu Eibenstein a farní kostel svatého Jiljího (Ägidia).
Farní dvůr Raabs, nazývaný "Lipový dvůr" je zobrazena hranice a život na pomezi a hlavní tržiště. Rakousko se nazývá "české Rakousko", co se doslova překládá jako země za Raabsem, proto se pro místo nabízí název "pomezí".

Reingers -Konopná vesnice v horní části regionu Waldviertel
Obec Reingers leží přímo na české hranici v severní části regionu Waldviertel v nadmořské výšce 600 m. Vaši pozornost upoutá poněkud atypické pole. Vysoké stonky, charakteristické listy, jejichž stylizované ztvárnění zdobí mikinu nejednoho adolescenta, a mohutná samičí květenství vás ani minutu nenechá na pochybách. Ano, konopí! Tisíce stvolů se vlní ve větru, obklopené malebnou krajinou vysočiny, s kulisou lesů, luk a rybníků. Za nimi se bělá kostelní věž vesnice Reingers. Obce, která si přidělila označení "Hanfdorf“ neboli "konopná vesnice“. Konopnou expozici "Hanfdorf“ najdete na severovýchodním okraji obce. V období od 15. června do 15. září je otevřena každý den od 13 do 17 hodin, mimo uvedené období pouze na ohlášení. Prohlídka je bezplatná, pouze pokud si objednáte průvodce (němčina, angličtina), zaplatíte 1,5€, děti 0,5€. V některých sezonách tady také bývá vysázen konopný labyrint.

Thaya
Obec Thaya tvoří jižní vstupní bránu do regionu „Thayaland“. Již ve středověku se stala důležitým regionálním obchodním střediskem. Početná řemesla, tkalcovství a obzvláště obchodování s prasaty po celé monarchii, přineslo vesnici v 19. století velké bohatství.

V místě se nachází:
Archeologická lokalita Hard
Pozůstatky středověké obce nedaleko města Thaya. Vede k nim stezka pro pěší -informační tabule začínají u hostince Haidl.

Ludweis-Aigen a okolí
V místě se nachází:
Barokní kostel v Blumau
Za návštěvu stojí barokní kostel v Blumau, který je především kvůli Zollerovým freskám uměleckým pokladem.

Zámek v Drösiedlu
Zámek v Drösiedlu je vodní zámenk, který se svým renesančním stylem výrazně odlišuje od ostatních památek ve Waldviertelu. V rámci renovace byly odhaleny cenné renesanční malby na zdech.


O nás | Ubytování Slavonice | Katakomby Slavonice | Fologalerie Apartmán Slavonice | Slavonicko | Mapa | Kontakt ubytování Slavonice

(c) 2014-2019 - Apartmán Renesance, Ubytování v Apartman Renesance na Náměstí Míru 454, Slavonice. Rezervace ubytování na tel.: +420 608 304 395 (CZ), +420 739 158 444 (CZ, UK, RUS)