Slavonicko | Památky Slavonice a okolí | Muzea, galerie, ateliéry | Gastronomie | Kultura | Informace |
Sport a turistika | Příroda | Zajímavá města a místa v okolí


Památky Slavonice a okolí
Kaple a kostely Slavonice

Špitální kostelík sv. Jana Křtitele
Tento kostelík byl v minulosti mylně považován za nejstarší stavbu ve Slavonicích – slohově se jedná o kostelík z konce 13. století. Moravský historik Reuter vyslovil hypotézu, že nejstarší osídlení Slavonic se nacházelo právě zde a kostelík považoval za románský. Zajímavostí je, že zde byl založel špitál po vzoru Jindřichova Hradce.

Hřbitovní kaple Svatého Kříže
Byla založena roku 1702 Eliášem Natzerem, přičemž do jejího průčelí byl zabudován původní portál hřbitovní brány z roku 1586. Původně byl hřbitov založen za městem a na ose přístupu z města vznikl monumentální renesanční portál z pískovce s reliéfní sochařskou výzdobou. Pozoruhodný je plastický řezbovaný oltář Ukřižování s Pannou Marií a Janem, který vznikl již počátkem 18. století a interiérové nástěnné malby v závěru kaple.

Farní kostel Nanevzetí Panny Marie
Farní kostel existoval již na konci 13. století, kdy byla středověká opěvněná kruhovitá osada rozšířena o prostorné tržiště na půdoryse protáhlého trojúhelníka směrem k západu a o menší tržiště na východě. Pravděpodobně stál uprostřed původní osady na místě dnešního kostela. Kostel tvoří trojlodní bazilika s presbytářem o dvou polích křížové klenby a pětibokého závěsu. Ve 14. století byly pak vystavěny i boční lodi, včetně výchozí kaple Panny Marie s pětibokým závěrem, v jejímž klenutí nacházíme štítové oblouky, kde se zachovaly nástěnné malby.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Je to barokní stavba asi z konce 1. poloviny 18. století s polokruhovým závěrem, průčelí má otevřenou polokruhovou arkádu a volutový štít, završena barokní postava Panny Marie Immaculatory v mandorle ze železa. Uvnitř kaple je umístěna dobová plastika sv. Jana Nepomuckého s andílky.

Sochy sv. Petra a sv. Jan Evangelisty
Barokní sochy jsou zasazené do mělké rámové niky kapličky. Jedná se o barokní plastiky z poloviny 18. století, které sem byly přeneseny z bývalého poutního kostela Montserratu u Cizkrajova.

Kaple Božího těla (sv. Ducha)
Kaple byla založena koncem 13. století, kde dnes stojí obytný dům. Turisté si mohou prohlídnout obvodové zdivo i presbytář, které se zachovalo dodnes.

Kašnou se sochou Madony – Immaculaty
Kašna pochází se 60. let 16. století, na stěnách kašny je reliéfem pětilisté růže s rostliným dekorem, pilířek uvnitř kašny nese mušlovitou mísu zdobenou vejcovcem se čtyřmi chrliči. Štíhlý sloupek na jejím středu je prý původně z pranýře a je doplněn soškou Madony.

Kašna se sochou svatého Floriána
Kašna je z roku 1783 a barokní socha slouží jako ochránce proti požárům

 

Památky Slavonice
Městská památková rezervace Slavonice
Jedinečný soubor renesančních měšťanských domů se sgrafitovou výzdobou a sklípkovými klenbami.
Více informací naleznete na: http://www.i.slavonice-mesto.cz

Slavonické podzemí Slavonice
Jedná se o gotické podzemní chodby, které jsou jednou z nejstarších částí města a pravděpodobně souvisí s gotickou zástavbou z 12. století. Dnes je možné využít prohlídku s průvodcem a využít dvou prohlídkových tras. Délka první kratší trasy je 136 metrů a delší náročnější trasy má 380 metrů.
Návštěvníci během prohlídky obdrží ochranný oděv – holínky, pláštěnku a baterku.

Otevírací doba:
červenec a srpen – denně od 10:00 – 18:00 hodin
Červen a září – jen pro skupiny po telefonické objednávce

Telefon: 777 038 978
E-mail: podzemi@shslavonice.cz

WWW: http://podzemi.shslavonice.cz

Adresa: Slavonické podzemí Slavonické podzemí
Svatopluka Čecha 103 Stavební huť
378 81 Skavonice Nádražní 298
378 81 Slavonice


Městská věž Slavonice

Vyhlídková věž je členěna do sedmi pater, která nabízejí vyhlídku po okolí z ochozu ve výšce 35 metrů.
Pod ochozem se nachází zvonice s datací 1750 nesoucí 7 zvonů. Turisté mohou zakoupit drobné suvenýry, pohlednice a mapky. Věž je možné navštívit celoročně, mimo provozní dobu je možné se domluvit v Knihkupectví na náměstí Míru nebo telefonicky na níže uvedeném čísle.

Otevírací doba:

Červen, červenec, srpen: denně od 9:00 – 17:00 hodin
květen, září – pondělí: neděle 9:15 – 17:00 hodin

Noční prohlídky:

Červen, červenec, srpen každou sobotu 19:00 – 22:00 hodin
Telefon: 732 803 025
Provozovatel: Eva Mádlová

WWW http://i.slavonice-město.cz

Adresa: Městská věž
věž farního kostela Nanevzetí Panny Marie
378 81 Skavonice


Pevnostní areál Slavonice
Areál zahrnuje celkem 9 lehkých objektů, které byly částí obranné linie ČRS v letech 1935 – 1938. Objekty jsou zrekonstruovány do původní podoby. Tři jsou vybaveny výstrojí a výzbrojí.

Otevírací doba:

Květen, červen, říjen o víkendu: 10:00 – 17:00 hodin
Červen, srpen:10:00 – 17:00 hodin
Pevnost nabízí možnost individuálních prohlídek mimo uvedenou otevírací dobu.
Telefon: 606 124 829


Památky v okolí

Mariánské poutní místo v Kostelním Vydří
K tomuto poutnímu místu přichází stále řada poutníků. Poutní místo z konce 17. století bylo vystaveno na místě Božích muk kaple. Roku 1737 byla vystavěna větší barokní kaple podle návrhu Franze Cameliho. V letech 1746 – 1752 byla ke kostelu přistavěna velká rezidence. Karmelitánským klášterem se stal v roce 1908. Dnes na toto poutní místo přichází nejvíce poutníků v týdnu kolem svátku Panny Marie Karmelské 16. července, která tradičně patří pouti kněží. Kromě toho se o dalších nedělích roku slaví ještě pouť květnová, srpnová, říjnová. Příležitostí k pouti jsou také pravidelné pobožnosti vždy o první sobotě v každém měsíci.

Součástí služby poutníkům je také prodej knih především s křesťanskou tematikou a devocionálií v prodejně při klášteře. Možnost navštívit prodejnu je v době od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin (v pracovní dny a v sobotu), v neděli pouze dopoledne od 9 do 12 hodin.

WWW http://www.karmel.cz/k_poutni.php

Adresa: Karmelitánské nakladatelství
praha@kna.cz

Thákurova 3 220 181 350
160 00 Praha 6

Montserrat
Nedaleko Slavonic na nápadném zalesněném kopci Montserratu stojí poutní kostel Panny Marie Bolestné. Císařský plukovník Bartoloměj Tannazoll-Zill, pán na Bolíkově, tady r. 1650 dal postavit kapli, do níž byla umístěna kopie sochy P. Marie Montserratské. V letech 1712–17 byl postaven velký poutní kostel. Svatyně byla zamýšlena jako kopie benediktinského kostela ve španělském Montserratu.

Pfaffenschlag Slavonice
Jedná se o archeologickou lokalitu s pozůstatky středověké obce. Pfaffenschlag byla středověká obec vzniklá v poslední čtvrtině 13. století, která byla v průběhu husitských válek vypálena táhnoucím vojskem. Archeologický výzkum zde probíhal mezi lety 1959 -1971. Jedním z nejvýznamnějších objektů byl fakt, že středověká vesnice Pfaffenschlag nebyla založena na „zeleném drnu“, ale na základech staršího slovanského osídlení z 11. – 12. století.

Telefon: 384 493 320

WWW http://www.slavonice.info

Vodní pila Penikov
Vodní pila Peníkov z roku 1865 je příkladem lidové architektury. Svou technologií je ukázkou řemeslné dovednosti sekerníků, neboť je postavena bez pomoci jediného hřebíku. Úplnost vybavení a původnost jejího stavu je u nás zcela ojedinělá, a i z evropského hlediska výjimečná. Celá pila včetně technologie je kulturní památkou. Objekt je majetkem obce Český Rudolec. Obnovu provedl v roce 2003 sekernický mistr Jan Kudrna ml. z Radíkova. Pilu vystavěl majitel sousedního, o dvě stě let staršího Doubkova mlýna. Nedaleký „Peníkovský dvůr“ sloužil v minulosti jako hospodářské zázemí rudoleckého zámku.
Pohon pily zajišťuje vodní kolo na „vrchní“ vodu o průměru 3 metry. Na dubové hřídeli je hlavní ozubené kolo, které pomocí pastorku roztáčídřevěný setrvačník. Přes klikový mechanismus a ojnici je vodní energie přenášena na pilový list v dřevěném rámu. Posuv vozíku se dřevem do řezu je odvozen od pohybu dřevěného rámu. Malé vodní kolo se používá pro zpětný chod vozíku s upnutým kmenem.

Telefon: 733 325 855
WWW http://grasel.eu/vodni-pila-penikov


Krýzovy jesličky Jindřichův Hradec
Jedná se o lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessové knize rekordů, patří k nejnavštěvovanějším expozicím muzea. Velkolepý betlém vytvářel punčochářský mistr Tomáš Krýza více než 60 let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figurky jsou vyrobeny z kašírovací hmoty a ze dřeva. Původní mechanismus, který byl zpočátku poháněn ručně, rozvádí pohyb z jediného elektromotoru.

Otevírací doba:
1. dubna – 6. srpna: denně od 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
15. prosince – 6. ledna: denně od 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
24. prosince – 31. prosince: otevřeno pouze dopoledne

Vstupné:
Základní vstupné: 60 Kč
Rodinné vstupné: 120 Kč
Děti, studenti, invalidé: 40 Kč
Mateřské školy: 10 Kč – dozor zdarma
Vánoční sleva: děti do 6 let zdarma
Výklad v AJ, NJ: 30 Kč

Telefon: 384 363 660
WWW http://www.mjh.cz/sekce/36-kryzovy-jeslicky


O nás | Ubytování Slavonice | Katakomby Slavonice | Fologalerie Apartmán Slavonice | Slavonicko | Mapa | Kontakt ubytování Slavonice

(c) 2014-2020 - Apartmán Renesance, Ubytování v Apartman Renesance na Náměstí Míru 454, Slavonice. Rezervace ubytování na tel.: +420 739 158 444 (CZ, UK, RUS), +420 606 658 558 (CZ)